Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

τι μας ένωνει..τι μας χωρίζει..
Τι μας ενώνει
τι μας χωρίζει..
ενός λεπτού σιγή
να ακουστεί η καρδιά μας
.

τι μας πεθαίνει..
και τι μας ανασταίνει..
ενός ονείρου η αφή
στα κουρασμένα βλέμματά μας
.
δεσμοί που γίνονται δεσμά
και τη ψυχή μας φυλακίζουν
άνθη που έμειναν κλειστά
και τις καρδιές μας δεν ανθίζουν
.

ηλίου χαμόγελα ζεστά
που τις ζωές μας δεν αγγίζουν
μάτια που μένουν σφαλιστά
δίχως να ξέρουν που βαδίζουν
.
τι μας λυτρώνει..
και τι μας σώνει..
μίας απόφασης η ορμή
στα στοιχειωμένα βήματά μας
.

τι η ζωή μας περιμένει..
για ποιά ελπίδα υπομένει..
μίας θέλησης τη προσταγή
για μια αγάπη στη καρδιά μας